;
بستن جستجو

در میان 6000+ رستوان و کافه‌ و شیرینی‌فروشی و کلی خوراکی خوشمزه، بگرد!

فیدیلیو، یه جای مناسب بگو برای

روش‌هایی اصولی برای انتقاد از رستوران‌ها

 

انتقاد کردن یکی از مباحثی است که در هر زمینهای وارد است، اما واقعاً هرکسی میتواند منتقد باشد؟ 

هرچند قسمتی از انتقاد کرد به سلیقه افراد برمیگردد؛ اما اصول و قوانینی دارد که فرد منتقد موظف به رعایتان است

یکی از مواردی که در دنیا موردانتقاد قرار میگیرد بحث رستوران و غذا هست. البته این کار بسیار حرفهای و طبق خیلی از مقررات پیش میرود

البته تعداد زیادی هستند که در شبکههای مجازی کوچک و بزرگ یک رستوران را مرور میکنند و موردنقد بررسی خود قرار میدهند. اما در مقابل منتقدینی وجود دارند که حرف و نقدشان برای رستورانها و مردم بسیار بااهمیت است و خیلی از این مطالب در مجلههای مرتبط به چاپ میرسد

 

اگر شما هم در زمینه غذا، رستوران و رستورانداری، آشپزی و ….. معلومات دارید و از علم نقد کردن هم آگاهی دارید و از این کار هم خوشتان میاید میتوانید این کار را شروع کنید و فعلاً در جمعهای کوچک دوستانه تا شبکههای اجتماعی و در آخر بعد از حرفهای شدن، اگر حوصله جامعه مورد نقد اجازه دهد در سایتها و مجلات مرتبط منتشر کنید

 

نقد کردن فقط سلیقهای نیست پس نباید مغرور بود پس قبل از هر کاری در این زمینه باید میزان علم خودتان را نسبت به موضوع مور نقد و بررسی قرار دهید و اول نسبت به خودتان نسبت به معیارهایی که در دنیا وجود دارد و بااهمیت است اطمینان پیدا کنید

نقد شما هرچند میتواند سازنده و باعث تغییرات باشد اما در مقابل میتواند خطرناک و از بین برنده باشد. باید بسیار مراقب بود و از احساسات دوری کرد

 

  مرحله اول

نوشتن را تمرین کنید. شما به مهارتهای نوشتاری نیاز دارید پس باید بروی دستور زبان، املا و کارکنید تا یک نوشته روان و سلیس بنویسید

مرحله دوم

وسعت دیدتان را بیشتر کنید و به رستورانهایی بروید که معمولاً پیشنهاد غذایی دارند و شما امتحان نکردهاید بروید. آنها را تست کنید. کسانی که بهصورت مستقل (و بهطور رایگان و خودخواسته) غذاها را نقد میکنند خیلی نمیتوانند به نوع غذا حساس باشند. پس نمیتوانند بیشازاندازه حساسیت به خرج دهند

مرحله سوم

اگر قصد دارید تا یک منتقد مستقل باشید حتماً به منتشرکننده مطلبتان یا هرجایی که قرار است بنویسید، اعلام کنید. قوانین نوشتن یک مقاله انتقادی را بدانید

 

مرحله چهارم

قبل از اینکه تصمیم بهنقد و نوشتن یک مطلب در مورد رستوران بگیرید حتماً حداقل ۲ بار به آن رستوران سر بزنید. این کار باعث میشود تا مطلب شما صحت بیشتری پیدا کند. اگر شما یکبار به رستوران بروید تجربه کمی از حضور در آنجا خواهید داشت. فرضاً شاید همان یک دفعهای که شما به رستوران میروید یکی از کارکنان شب خوبی را سپری نکرده باشد و خلق خوبی در آن روز نداشته باشد

مرحله پنجم

در هر رستورانی که میروید سرویس کامل را سفارش دهید (full course). حداقل یک پیشغذا، غذای اصلی، و دسر. اگر توانایی مالی شما خوب هست میتوانید تعدد و تنوع را بالاتر ببرید. این کار باعث میشود تا قضاوت بهتری داشته باشید. برای نوشیدنی اما حتماً سعی کنید ۲ نوشیدنی را انتخاب کنید

مرحله ششم

معیارهای درست امتیازدهی را بشناسید. شما باید دستهبندیهای دقیق و درست را در مورد غذا، نوع سرویسدهی، قیمتها، فضا و نظافت بدانید

 

نوشتن کار سادهای نیست، سخت است. نوشتن مطلب انتقادی از آن هم سختتر. باید به علم و اصول خیلی از موارد، اعم از آنچه موردانتقادتان است تا نحوه نوشتن اشراف داشته باشید

این مطلب بسیار مختصر و کلی در رابطه با شروع این کار بود که در آینده بهصورت تکمیلتر و روشنتر ادامه خواهد داشت.

فرزین شواخ

1393/9/24

بسیار عالی