کباب سرای احتشامیه

کبابی

پاسداران، نیستان سوم، میدان احتشامیه

10-23

0

کباب سرای احتشامیه
کباب سرای احتشامیه
کباب سرای احتشامیه

کیفیت

دکور

پرسنل

سرویس

اینجا هستم

معرفی

نمایش منو

نمایش نقشه

کباب سرای احتشامیه کباب سرای احتشامیه کباب سرای احتشامیه کباب سرای احتشامیه کباب سرای احتشامیه

موارد مشابه

روبرتو

کافه
متوسط
منتخب

پاسداران، بوستان دوم، پلا...

قهوه روتین

کافه
متوسط
منتخب

‎پاسداران، نبش نیستان دوم...

پرولوگ

کافه
متوسط
منتخب

پاسداران،بوستان دوم،پلاک ...

کاپیتان لانژ

فرنگی
متوسط
منتخب

خیابان پاسداران، بین نگار...

Fidilio © 2009 - 2023

کلیه حقوق این وبسایت برای فیدیلیو محفوظ است